ພະນັກງານບານ້ຳ

SOUPHATTRA HERITAGE VIENTIANE

ສົນໃຈສາມາດສົ່ງເອກະສານ CV ມາໄດ້ທີ່:

Email: HR@laodermgroup.com

Phone: 020 2926 7766