ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Apr 2

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

LANXANG KOREA HOTEL
ພະນັກງານໂຮງແຮມ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Mar 19

ພະນັກງານໂຮງແຮມ

ໂຮງແຮມ ຮໍລິເດ ອິນ ແອນ ສຫວີທສ໌ ວຽງຈັນ
ແມ່ຄົວ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Mar 14

ແມ່ຄົວ

ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ບ້ານຮັກເດັກ ຕ້ອງການ ແມ່ຄົວ 01 ຕຳແໜ່ງ
ຫົວຫນ້າພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Mar 6

ຫົວຫນ້າພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ

ໂຮງແຮມ ລາແຊນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການ 01 ຕຳແໜ່ງ
ພະນັກງານຮ້ານອາຫານ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 21

ພະນັກງານຮ້ານອາຫານ

ຕ້ອງການ 05 ຕຳແໜ່ງ
ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ-ກະເດີກ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 19

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ-ກະເດີກ

ໂຮງແຮມ ລາແຊນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຫົວໜ້າພະນັກງານຊັກລີດ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 19

ຫົວໜ້າພະນັກງານຊັກລີດ

Souphattra Serviced Apartments Vientiane
ພະນັກງານເສີບ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 15

ພະນັກງານເສີບ

SOUPHATTRA HERITAGE VIENTIANE
ພະນັກງານບານ້ຳ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 21

ພະນັກງານບານ້ຳ

SOUPHATTRA HERITAGE VIENTIANE
⁠ພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 21

⁠ພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ

ໂຮງແຮມ ລາແຊນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການ 03 ຕຳແໜ່ງ