ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

LANXANG KOREA HOTEL

LANXANG KOREA HOTEL

ປະກາດຮັບສະໝັກ

1. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

ສົນໃຈສະໝັກ ຫຼື ສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ມາໄດ້ທີ່:

Email: lanxanginn@gmail.com

WhatsApp: 020 7798 3899