ວຽກຈິບຈິບ ສູນລວມແຮງງານທີ່ມີທັກສະ

ວຽກລ່າສຸດ

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Apr 2

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

LANXANG KOREA HOTEL
ພະນັກງານ ຂັບລົດຟ໋ອກລິບ(ລົດຍົກນ້ອຍ)
ວຽກຂັບລົດ
Apr 2

ພະນັກງານ ຂັບລົດຟ໋ອກລິບ(ລົດຍົກນ້ອຍ)

Linfox Logistics Lao Company Limited
ພະນັກງານ ຂັບລົດບໍລິຫານ
ວຽກຂັບລົດ
Apr 2

ພະນັກງານ ຂັບລົດບໍລິຫານ

Petroleum Trading Lao Public Company ຕ້ອງການ 01 ຕຳແໜ່ງ
ພະນັກງານ ເຕັກນິກການຜະລິດ
ວຽກກໍ່ສ້າງ
Apr 1

ພະນັກງານ ເຕັກນິກການຜະລິດ

EPOCHTOYS(LAO)CO,.LTD ຕ້ອງການ 02 ຕຳແໜ່ງ
ພະນັກງານໂຮງແຮມ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Mar 19

ພະນັກງານໂຮງແຮມ

ໂຮງແຮມ ຮໍລິເດ ອິນ ແອນ ສຫວີທສ໌ ວຽງຈັນ
ພະນັກງານຂັບລົດ
ວຽກຂັບລົດ
Mar 14

ພະນັກງານຂັບລົດ

Lanexang Minerals Limited Company
ແມ່ຄົວ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Mar 14

ແມ່ຄົວ

ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ບ້ານຮັກເດັກ ຕ້ອງການ ແມ່ຄົວ 01 ຕຳແໜ່ງ
ຫົວຫນ້າພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Mar 6

ຫົວຫນ້າພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ

ໂຮງແຮມ ລາແຊນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການ 01 ຕຳແໜ່ງ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ວຽກຮັກສາຄວາມປອດໄພ
Feb 21

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ບໍລິສັດ Golden Hammer Security ຕ້ອງການຈຳນວນ 20ຄົນ
⁠ພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 21

⁠ພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ

ໂຮງແຮມ ລາແຊນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການ 03 ຕຳແໜ່ງ
ພະນັກງານບານ້ຳ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 21

ພະນັກງານບານ້ຳ

SOUPHATTRA HERITAGE VIENTIANE
ກຳມະກອນທົ່ວໄປ
ວຽກກໍ່ສ້າງ
Feb 21

ກຳມະກອນທົ່ວໄປ

ບໍລິສັດ KPG Group ຕ້ອງການ ຈຳນວນຫຼາຍ
ຫົວໜ້າພະນັກງານຊັກລີດ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 19

ຫົວໜ້າພະນັກງານຊັກລີດ

Souphattra Serviced Apartments Vientiane
ພະນັກງານເສີບ
ວຽກຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
Feb 15

ພະນັກງານເສີບ

SOUPHATTRA HERITAGE VIENTIANE
ແມ່ບ້ານ
ວຽກອານາໄມ
Feb 14

ແມ່ບ້ານ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຕ້ອງການ 02 ຕຳແໜ່ງ
ພະນັກງານຂັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
ວຽກຂັບລົດ
Feb 14

ພະນັກງານຂັບລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ຮ້ານພິມຮຸ່ງເຮືອງ ຂາຍສົ່ງ-ຂາຍຍ່ອຍ