ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ບໍລິສັດ Golden Hammer Security ຕ້ອງການຈຳນວນ 20ຄົນ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຈຳນວນ20 ຄົນເງີນເດືອນພື້ນຖານ 3,000,000-4,000,000ກີບ-ມີບ່ອນພັກໃຫ້ຟຮີ ບໍລິສັດລ້ຽງເຂົ້າໃຫ້ ມື້ລະ02ຄາບ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

- ຍີງ-ຊາຍ ອາຍຸ: 18-45 ປີ.

- ລວງສູງ 160+ ນ້ຳຫນັກ55+

- ⁠ສຸຂະພາບແຂງແຮງ- ມີຄວາມຫ້າວຫັນ,ດຸຫມັ່ນ

- ຕົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າວຽກຕົນເອງ

- ⁠ກະເວລາເຮັດວຽກສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ

ເບີແອັບ: 02097630751

ໂມງເວລາປຶກສາ: 9:00-18:00 ນາທີ

ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່: ບ້ານຈຳປາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

No items found.