ພະນັກງານ ເຕັກນິກການຜະລິດ

EPOCHTOYS(LAO)CO,.LTD ຕ້ອງການ 02 ຕຳແໜ່ງ

EPOCHTOYS(LAO)CO,.LTD

ປະກາດຮັບສະໝັກ

1. ພະນັກງານ ເຕັກນິກການຜະລິດ 02 ຕຳແໜ່ງ

ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:

wa: 020 5225 4540 / 020 9666 0719

: 021 737 041

ບ້ານໂນນທອງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ