ແມ່ບ້ານ

ບໍລິສັດ ນັນທະນາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການ 05 ຕຳແໜ່ງ

ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:

Phone: 020 92565976 / 021 465161