ພະນັກງານຮ້ານອາຫານ

ຕ້ອງການ 05 ຕຳແໜ່ງ

SOUPHATTRA HERITAGE VIENTIANE

ປະກາດຮັບສະໝັກ

1. ຜູ້ຈັດການພະແນກຂາຍ

2. ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

3. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

4. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບກາງຄືນ

5. ພະນັກງານຍົກກະເປົ໋າ

6. ຫົວໜນ້າສາຍງານພະແນກແມ່ບ້ານ

7. ພະນັກງານອານາໄມຫ້ອງພັກ

8. ພະນັກງານອານາໄມທົ່ວໄປ

9. ພະນັກງານນ້ຳປະປາ

10. ຄົນສວນ

ສົນໃຈສາມາດສົ່ງເອກະສານ CV ມາໄດ້ທີ່:

Email: HR@laodermgroup.com

Phone: 020 2926 7766

ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງແຮມ: ບ້ານວັດຈັນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ