ພະນັກງານ ຂັບລົດຟ໋ອກລິບ(ລົດຍົກນ້ອຍ)

Linfox Logistics Lao Company Limited

Linfox Logistics Lao Company Limited

ປະກາດຮັບສະໝັກ

1. ພະນັກງານ ຂັບລົດຟ໋ອກລິບ(ລົດຍົກນ້ອຍ) ປະຈຳຢູ່ໂຮງງານເບຍລາວ ຈຳນວນຫຼາຍອັດຕາ

ສົນໃຈສະໝັກ ຫຼື ສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ມາໄດ້ທີ່:

Email: Recruitment_Laos@linfox.com

WhatsApp: 020 5609 9939

ໂທ: 021 261 100

ບ້ານ ໂພນສີນວນ ຮ່ອມ3 ເຮຶອນເລກທີ140, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ