ແມ່ບ້ານ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຕ້ອງການ 02 ຕຳແໜ່ງ

ສົນໃຈສະໝັກຕິດຕໍ່ພົວພັນມາໄດ້ທີ່:

ເບີໂທ: 020 59 364 280

ບ້ານໂພນພະເນົາ(ຮ່ອມ9), ເມືອງໄຊເສດຖາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ