ພະນັກງານ ຂັບລົດບໍລິຫານ

Petroleum Trading Lao Public Company ຕ້ອງການ 01 ຕຳແໜ່ງ

Petroleum Trading Lao Public Company

ປະກາດຮັບສະໝັກ

1. ພະນັກງານ ຂັບລົດບໍລິຫານ 01 ຕຳແໜ່ງ

ສົນໃຈສະໝັກສົ່ງ CV ມາໄດ້ທີ່:

Email: recruit@petrotradelaos.com

Call: 021 264 834

Mobile: 020 5451 2700